Svenska Blankvapen - Regentlista

Svenska regenter


  Regent Regeringsperiod Levde Krig under regeringsperioden
Gustav Vasa 1523 - 1560 1496 - 1560 1534-1536: Grevefejden
1554-1557: Stora ryska kriget
Erik XIV 1560 - 1568 1533 - 1577 1563-1570: Nordiska sjuårskriget
1563-1568: Första polska kriget
Johan III 1568 - 1592 1537 - 1592 1570-1595: Nordiska tjugofemårskriget
Sigismund 1592 - 1599 1566 - 1632 1598-1599: Kriget mot Sigismund
Karl IX 1600 - 1611 1550 - 1611 1600-1629: Andra polska kriget
1609-1610: de la Gardieska fälttåget
1610-1617: Ingermanländska kriget
Gustav II Adolf 1611 - 1632 1594 - 1632 1600-1629: Andra polska kriget (forts.)
1610-1617: Ingermanländska kriget (forts.)
1611-1613: Kalmarkriget
1618-1648: Trettioåriga kriget
Kristina 1632 - 1654 1626 - 1689 1643-1645: Torstensons krig
1653-1654: Första bremiska kriget
Karl X 1654 - 1660 1622 - 1660 1655-1661: Nordiska kriget
Karl XI 1660 - 1697 1655 - 1697 1655-1661: Nordiska kriget (forts.)
1665-1666: Andra bremiska kriget
1675-1679: Skånska kriget
1688-1697: Pfalziska tronföljdskriget
Karl XII 1697 - 1718 1628 - 1718 1700-1721: Stora nordiska kriget
Ulrika Eleonora 1719 - 1720 1688 - 1741 1700-1721: Stora nordiska kriget (forts.)
Fredrik I 1720 - 1751 1676 - 1751 1700-1721: Stora nordiska kriget (forts.)
1741-1743: Hattarnas ryska krig
Adolf Fredrik 1751 - 1771 1710 - 1771 1757-1762: Pommerska kriget
Gustav III 1771 - 1792 1746 - 1792 1788-1789: Teaterkriget
1788-1790: Gustav III:s ryska krig
Gustav IV Adolf 1792 - 1809 1778 - 1837 1801-1802: Barbareskkriget
1805-1810: Svensk-franska kriget
1808-1809: Dansk-svenska kriget 1808-1809
1808-1809: Finska kriget
Karl XIII 1809 - 1818 1748 - 1818 1810-1812: Kriget mot Storbritannien
1812-1814: Sjätte koalitionskriget
1814: Fälttåget mot Norge
Karl XIV 1818 - 1844 1763 - 1844  
Oscar I 1844 - 1859 1799 - 1859  
Karl XV 1859 - 1872 1826 - 1872  
Oscar II 1872 - 1907 1829 - 1907  
Gustaf V 1907 - 1950 1858 - 1950  
Gustaf VI Adolf 1950 - 1973 1882 - 1973  
Carl XVI Gustaf 1973 - 1946 -  

Åter till första sidan