Svenska Blankvapen - Viktiga personer inom blankvapen

Viktiga personer kopplade till svenska blanka vapen


Jonas August Hafström Född 1810, död 1880.
Avgick med majors grad 1860.
1846-56 styrelseledamot i Carl Gustafs stads gevärsfaktori.
  Hafström var en framstående gymnast och fäktare begåvad med en ovanlig kroppsstyrka som bildade en egen fäktskola liggande vid Carl den XIII torg.
Hans intresse för fäktkonsten gjorde även honom till uppfinnare på vapenteknikens område. Klingan som idag benämns Hafstöms konstruktion finns på flertalet sablar och huggare from 1838 tom 1852.

Tyvärr har det inte gått att uppbringa någon bild på hur Hafstöm såg ut.


Åter till första sidan