Svenska Blankvapen - Om mig

Om mig     Författaren.Min kanon

Ett par filmer, där kanonen avlossasTrikorn för artillerietFörfattaren i Viborg.Författaren ombord HMS Carlskrona under kadettiden.Författaren - till höger på bilden - under en ceremoni på Bornholm 1987.Författaren - tredje från vänster - under kadettiden.Författaren - till höger - under kadettiden.


Åter till första sidan