Svenska Blankvapen - Övriga blankvapen

Min sabelsamling


Övriga blankvapen

Kadetthuggare c:a 1840-56

Kavel: Klädd med fiskskinn samt försedd med sju refflor.
Klingans längd: 63 cm
Klingas bredd: 3,2 cm
Pilhöjd: 1,5 cm
Balja: Svart skinn med lång släpsko och munbleck.

Under 1800-talets förra hälft fastställdes denna huggare för kadettkåren.
Klingan är P-märkt, vilket kan betyda att den är tagen från en tidigare 1700-talshuggare.
Kadettkåren bar dessa huggare t.o.m. 1856.
 

Polissabel

Fäste:
Klinga:
Total längd:
Klingans längd:
Klingas bredd:
Pilhöjd:
Balja:

 
 

Fastställd Huggare m/1865 för fångvården

Fäste:
Klinga:
Total längd: 77,3 cm
Klingans längd: 64 cm
Klingas bredd:
Pilhöjd:
Balja:

 
 

Åter till första sidan