Svenska Blankvapen - Kavalleriets blankvapen

Min sabelsamling


Kavalleriets blankvapen

Sabel m/1791

Fäste: Av mässing.
Klinga: Eneggad klinga med skålslipning med en längd av 80 cm samt en blodränna med en längd av 59 cm. Flat rygg.
Total längd: 104 cm
Klingans längd: 90 cm
Klingas bredd: 3,7 cm
Pilhöjd: 2,3 cm
Anmärkning: Denna sabel har ursprungligen varit en dragonsabel m/1770. Då dragonregementet upphörde och förändrades till infanteriregemente, bortfilades parerplåten, varefter vapnet tilldelades underofficerarna.

 
 

Sabel m/1824 för officer vid Skånska Husarregementet

Fäste: Enkelt bygelfäste av förgylld mässing med styrskenor prydda med svärd fanor och en framifrån sedd visirhjälm.
Klinga: Eneggad klinga med flat ås med skålslipning.
Total längd: 87,1 cm
Klingans längd: 75 cm
Klingas bredd: 1,9 cm
Pilhöjd: 2,3 cm
Balja: Läderklädd med tre förgyllda och ciselerade mässingsbeslag.

 
 

Sabel m/1825

Fäste: Av järn, s.k. Helvigfäste. Kavel med 11 åsar.
Klinga: Eneggad klinga med flat rygg. Skålslipad på en längd av 70 cm.
Total längd: 103,4 cm
Klingans längd: 89 cm
Klingas bredd: 3,7 cm
Pilhöjd: 3,5 cm
Balja: Klädd med svart läder och två järnbeslag förenade utmed fram- och baksida med järnskenor.

 
 

Kavallerisabel för manskap m/1842

Fäste: Av mässing med starkt framåtböjd kavel upptill.
Klinga: Skålslipad.
Total längd: 87,5 cm
Klingas bredd: 3,7 cm upptill, men övergår till 4 cm, 70 cm nedanför fästet.
Balja: Av järn med två koppelringar.

År 1839 hade man för avsikt att åter anskaffa nya modeller på dragon och husarsablar. Kungl Maj:t befallde därför att löjtnanten vid Svea artilleriregemente Jonas August Hafström skulle i samråd med ryttmästaren vid Livgardet till häst Gustaf Fredrik Liljecrantz låta förfärdiga och till nådig approbation uppvisa tvenne olika dylika modeller.

Resultatet av denna befallning blev en sabel som konstruerades av Hafstörm och var den första i raden modeller som konstruerades av denna arillerilöjtnant.

m/1842 tillverkades inte i så många exemplar beroende på det trånga utrymmet vid kaveln; handen med handske fick helt enkelt inte plats. Modellen modifierades och blev således m/1847.

m/1842 bars av Livgardet till häst, Skånska husarregementet samt Kronprinsens husarregemente.

 

Kavallerisabel m/1847

Fäste: Av mässing. Jämfört med m/1842 är handskyddet utvidgat genom att yttre parerplåten sänktes.
Klinga: Eneggad klinga av Hafströms konstruktion med flat rygg och med skålslipning på en längd av 67 cm.
Total längd: 100 cm
Klingans längd: 87 cm
Klingas bredd: 36 mm
Balja: Av järn med två koppelringar.

 
 

Kavallerisabel med balja m/1854

Fäste: Av mässing. Kavelns ryggbeslag med tre längsgående räfflor. Kavellindningen finns i tre olika utföranden, varav detta är typ 3, med 10 spiraler.
Klinga: Eneggad klinga med flat rygg och med bred skålslipning på en längd av 66 cm.
Total längd: 105 cm
Klingans längd: 91 cm
Klingas bredd: 33 mm
Pilhöjd: 10 mm
Balja: m/1913, svärtad

 
 

Sabel m/1864

Fäste: Av mässing utan räfflor på kavelns kappa.
Klinga: Eneggad klinga med flat rygg och skålslipning på en längd av 65 cm.
Total längd: 104 cm
Klingans längd: 91 cm
Klingas bredd: 31 mm
Pilhöjd: 10 mm
Balja: m/1864 med två koppelringar med 12 cm mellanrum.

 
 

Sabel m/1867

Fäste: Av mässing.
Klinga: Eneggad klinga med skålslipning på en längd av 69 cm.
Total längd: 105 cm
Klingans längd: 90,5 cm
Klingas bredd: 31 mm
Pilhöjd: 8 mm
Balja: m/1913 i svärtat utförande.

 
 

Fäktsabel m/1886

Fäste: Av järn.
Klinga: Tveeggad klinga med ovalt formad avslutning istället för udd.
Total längd: 105 cm
Klingans längd: 91 cm
Klingas bredd: 3,2 cm
 
 

Sabel före m/1893, Fäktkommitténs modell

Fäste: Av stål.
Klinga: Tveeggad med skålslipning
Total längd: 93,5 cm
Klingans längd: 80 cm
Klingas bredd: 3 cm
Balja: Blank stålbalja.

 
 

Sabel m/1893 för officer vid kavalleriet

Allmänt: Sabel för fältbruk, finns i två längder - lång respektive kort; bilden föreställer lång modell.
Fäste: Av förgylld mässing med genombrutet handskydd.
Klinga: Tveeggad med ansats och två blodränder.
Total längd:
   Kort modell: 94,5 cm
   Lång modell: 107,5 cm
Klingans ansats:
   Kort modell: 21 mm
   Lång modell: 29 mm
Klingans längd:
   Kort modell: 80 cm
   Lång modell: 93 cm
Klingas bredd:
   Kort modell: 25 mm
   Lång modell: 35 mm
Balja: Av stål. Blanksvärtad efter 1913. år 1893-1899 med två bärband, därefter ett bärband.

Anmärkning: Fastställd även för fanjunkare vid kavalleriet samt år 1908 för officer och styckjunkare vid fält- och positionsartilleriet och trängen.

Variant 2 kallas två typer av fastställd modell för annan användning än fältbruk. Denna sabel brukar kallas fär bröllopssabel. Den tillverkades med en mindre parerplåt än de 84 mm, som är bredden för motsvarande sabel för fältbruk. Bröllopsabelns parerplåt är 53 cm alt. 33 cm, klinglängden är 86,5 cm resp. 79 cm.

 

Sabel m/1893 för manskap vid kavalleriet

Fäste: Av mässing.
Klinga: Tveeggad klinga med en 68 cm lång blodsrand.
Total längd: 109 cm
Klingans längd: 95 cm
Klingas bredd: 34 mm
Balja: Av stål. Blank t.o.m. 1912, svärtad fr.o.m. 1913.

Anmärkning: Denna typ av sabel bars efter 1908 även av sergeant vid fält- och positionsartilleriet. Före fastställandet tillverkades 100 st. med fäste av stål enligt dansk förebild.

 

Åter till första sidan