Svenska Blankvapen

Svenska Blankvapen


(Infanteriofficerssabel m/1899 med portopé m/1797)
Välkommen till min sida om svenska blankvapen!

Min samling är inriktad mot svenska blankvapen med en koncentration på 1800-talet. Mitt huvudområde är flottans blankvapen, då jag själv har ett förflutet som sjöofficer på 1980-talet. Efterhand har samlarområdet utvidgats till samtliga svenska blankvapen inkl norska ej att förglömma under unionstiden.

Ambitionen med sidan är att sprida information. Syftet är, att på detta sätt uppmärksamma ett intressant, värdefullt kulturellt och historiskt intressant samlarområde och samtidigt erbjuda en portal för likasinnade, tex för att kunna utbyta erfarenheter och kunskap.

Det är också en förhoppning att kunna knyta kontakter med mer eller mindre erfarna samlare inom området.

Något kommersiellt intresse med denna sida finns inte.

Jag hoppas att mitt initiativ ska vara till belåtenhet.

Thomas GustafssonUpprop

Till er som sitter inne med kunskaper i detta ämne!

Ni kan bidra till att denna hemsida blir bättre genom att skicka era artiklar, notiser etc. till mig.

Jag lägger in detta under rubriken Bra att veta om blankvapen.

Tack på förhand!


Sidan senast uppdaterad: 2022-01-01