Svenska Blankvapen - Flottans blankvapen

Min sabelsamling


Flottans blankvapen

HUGGARE m/1808 för Flottan

Fäste: Mässing
Klinga: Eneggad klinga med flat rygg. Med blodränna 43 cm lång.
Total längd: 75 cm
Klingans längd: 61 cm
Klingas bredd: 3,1 cm
Pilhöjd: 2,4 cm
Balja: Av svart läder med mässingsbeslag.

Infanteriets manskap fick år 1806 avlägga sin huggare m/1748 och en del av dessa överfördes till flottan för användning ombord på fartygen.
Flottans beteckning blev då m/1808. Dessa är betydligt ovanligare än m/1748.
Känns igen på att de är märkta med flottans kassationsmärke - ett kors i ring - som ibland sitter på bygelns ena sida alt. på parerstångens tapp.

 

HUGGARE för Skeppsgossekåren m/1846

Fäste: Mässing
Klinga: Eneggad klinga med förstärkt rygg av Hafströms konstruktion.
Total längd: 69 cm
Klingans längd: 56 cm
Klingans bredd: 36 mm
Slida: Av svart läder med doppsko och munbleck av mässing.

Denna huggare finns i tre storlekar på fästet, då den skulle passa skeppsgossarnas händer under uppväxtåren.
Inte så vanligt förekommande.

 


HUGGARE m/1849

Källor: Olof P. BERG alt. Josef ALM om inte annat anges i texten.

M/1849

Fäste: Järn
Klinga: Eneggad klinga som vid udden blir tveeggad
Total längd: 81,5 cm
Klingans längd: 70,2 cm
Klingans bredd: 37 mm
Slida: Av svart läder med doppsko och munbleck av mässing.

Övrigt: Tillverkad i England och där heter den m/1804
Inköptes till Flottan i 2000 ex. Godkänd i Sverige med kronstämpel på klingan.
Norge använde denna huggare efter att man erövrat 1808 och 1809 ett stort antal från de brittiska örlogsmännen Seagull och Allart.
Brukar förekomma på de stora årliga auktionerna då och då.

 


ÄNTERHUGGARE m/1851

Fäste: Svärtat järn, greppet i trä.
Klinga: Eneggad klinga av Hafströms konstruktion.
Total längd: 72,5 cm
Klingans längd: 58,5 cm
Klingans bredd: 46 mm
Slida: Svart läder med doppsko och munbleck av svärtat järn.

Artillerilöjtnanten J A Hafström utvecklade en klinga som först användes i Flottan.
Först ut med denna nya klingan var m/1851 eller kolskopan som den också kallades.
Denna huggare var den sista att fastställas för flottans fartyg.
Relativt vanlig

 


Sabel m/1878 för underofficer av 2:a och 3:e graden

Fäste: Mässing.
Klinga:Eneggad klinga med en skålslipning av 52 cm som övergår i ås till udden. Graverad på yttersidan med stora riksvapnet och rankornament.
Total längd: 87 cm
Klingans längd: 74 cm
Klingans bredd: 22 mm
Slida: Av svart läder med två förgyllda mässingsbeslag.

Övrigt: Underofficerarna av andra och tredje graden fick en ny sabel 1878, det år då flera nya modeller fastställdes för olika personalkategorier.
Modellen ändrades 1915, så att mittbeslaget togs bort och baljan hade endast en koppelring på munblecket.

 


HUGGARE m/1885 för underofficerskorpral

Fäste: Mässing
Klinga: Eneggad klinga med skålslipning på en längd av 34 cm
Total längd: 67,5 cm
Klingans längd: 55,5 cm
Klingans bredd: 36 mm
Slida: Av läder med två mässingsbeslag

Övrigt: Denna huggare fastställdes första gången år 1876. Munblecket hade då en knapp på utsidan för att bäras i läderhylsa. År 1885 ersattes detta med en krampa på insidan för att bäras med karbinhake.

 

SJÖOFFICERSSABEL m/1915

Fäste: Av förgylld mässing med lejonkappa med man ned till nedre kavelringen.
Klinga: Tveeggad med flat rygg. På utsidan graverad med ornament. Trofésamling. ”Fäderneslandet”, lilla riksvapnet och Nordstjärnan.
På insidan med ornament korslagda kanoner, ”konungen” och ankare.
Total längd: 92,5 cm
Klingans längd: 80 cm
Klingans bredd: 18 mm
Slida: Av läder med tre förgyllda mässingsbeslag.

 


Åter till första sidan