Svenska Blankvapen - Artilleriets blankvapen

Min sabelsamling


Artilleriets blankvapen

Sabel m/1831 för manskap vid artilleriet

Fäste: Av järn med läderklädd kavel.
Klinga: Eneggad klinga med bred skålslipning på en längd av 73 cm. Med blodränna närmast den flata ryggen med längd 59 cm.
Total längd: 105 cm
Klingans längd: 90 cm
Klingas bredd: 36 mm
Pilhöjd: 27 mm
Balja: Av järn med två koppelringar.

 
 

Sabel c:a 1870 för officer vid artilleriet

Fäste: Av mässing sk Helvigfäste.
Klinga:
Total längd:
Klingans längd:
Klingas bredd:
Pilhöjd:
Balja:

 
 

Sabel för sergeant vid artilleriet

Fäste:
Klinga:
Total längd:
Klingans längd:
Klingas bredd:
Pilhöjd:
Balja:

 
 

Sabel m/1899 för menig vid artilleriet

Fäste: Av mässing.
Klinga: Tveeggad med skålslipning på en längd av 71 cm.
Total längd: 95 cm
Klingans längd: 80 cm
Klingas bredd: 3 cm
Balja: Av stål. m/1899 blank, m/1912 svärtad.

 
 

Sabel m/1902 för officer vid artilleriet

Fäste: Förgylld mässing.
Klinga: Tveeggad med blodränder.
Total längd: 99 cm
Klingas bredd: 21 mm
Balja: Av blankt stål t.o.m. 1914, därefter svärtad.

Anmärkning: Då kustartilleriet bildades 1902 valde officerarna som övergick från artilleriet att behålla samma sabel som de redan hade. Sabelmodellen fastställdes då till m/1902.

Efter svärtningen benämnes sabeln m/1902-15 vid kustartilleriet.
Idag används sabeln av de amfibieförband som fortfarande kvarstår.

 

Åter till första sidan